Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Αστρολογικό Λεξικό Γράμμα Σ – ΩΑπό την Ελίνα Βατικιώτη

 


E- Astrology School 

Σκιά (Καθρέφτης) :

Ο όρος «Σκιά» είναι ψυχολογικός όρος ο οποίος ανταποκρίνεται στον έβδομο οίκο ενός ωροσκοπίου και υπονοεί τις ενέργειες που καθρεφτίζουμε στο περιβάλλον μας.

 

Σκιά Πλανήτη :

Όταν αναδρομεί φαινομενικά ένας Πλανήτης, λέμε πως βρίσκεται στην Σκιά του, όταν μετά την ορθοδρόμιση του διανύει τις μοίρες της Ζωδιακής περιοχής που βρισκόταν, όταν ξεκίνησε να μειώνεται η ταχύτητά του μέχρι να μείνει σταθερός.

 

Σταθερά Ζώδια :

Τα Σταθερά Ζώδια είναι : Ταύρος – Σκορπιός – Λέοντας – Υδροχόος.

 

Σταθερός Σταυρός :

Σαν  Σταθερό Σταυρό εννοούμε τις τέσσερεις Σταθερές Ζωδιακές περιοχές σαν μια ενότητα.

 

Στάση :

Ένας πλανήτης βρίσκεται σε στάση όταν η φαινομενική του ταχύτητα έχει μειωθεί τόσο ώστε να φαίνεται ακίνητος. Σε Στάση βρίσκονται οι πλανήτες πριν την φαινομενική ανάδρομη κίνηση τους ή πριν την φαινομενική ορθόδρομη κίνηση τους.

 

Στάχυς ( Spica ) :

Ο Στάχυς είναι αστέρας που ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου.

 

Συναστρία :

Η Συναστρία είναι μια Αστρολογική εργασία, η οποία έχει σαν σκοπό της να επεξηγήσει τη σχέση των ατόμων. Όταν αναφερόμαστε στη Συναστρία εννοούμε τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων Ωροσκοπίων.

 

Σύνθεση :

Η Σύνθεση αποτελεί την πιο δύσκολη και σημαντική εργασία που οφείλει να κάνει ο Αστρολόγος μετά την ανάλυση των ξεχωριστών στοιχείων. Κάθε στοιχείο αλληλοεπιδρά με τα υπόλοιπα. Αυτή η επίδραση ερμηνεύεται μόνο μέσω της Σύνθεσης.

 

Συνεδρία Αστρολογική :

Σαν αστρολογική Συνεδρία ορίζεται μια οριοθετημένη χρονικά συνάντηση ενός ανθρώπου με έναν Αστρολόγο. Η συνήθης διάρκεια μιας αστρολογικής συνεδρίας κυμαίνεται ανάλογα με τη φύση της και διαρκεί από μία έως μιάμιση ώρα περίπου. Ο χρόνος είναι από την αρχή καθορισμένος καθώς και το θέμα συζήτησης όπως επίσης  και το κόστος.

 


Ταύρος :

Ο Ταύρος είναι Αστερισμός αλλά αποτελεί και την δεύτερη Ζωδιακή Περιοχή. Το σύμβολό του είναι ένας Ταύρος και υπονοεί τις υλικές κατακτήσεις. Συνδέεται κοσμικά με τον Πλανήτη Αφροδίτη και τον δεύτερο οίκο.

 

Ταυ Τετράγωνο :

Το Ταυ Τετράγωνο είναι αστρολογικό σχήμα που αποτελείται από δύο τετράγωνα και μια αντίθεση. Η κορυφή του Ταυ τετραγώνου είναι ο πλανήτης ο οποίος δημιουργεί τα δύο τετράγωνα.

 

Τέταρτος Οίκος :

Ο τέταρτος οίκος είναι ο οίκος του Ωροσκοπίου, ο οποίος εμπεριέχει τις φροντίδες που αναζητάμε και εκπροσωπεί το σπίτι μας. Συνδέεται κοσμικά με την Σελήνη και τη Ζωδιακή περιοχή του Καρκίνου.

 

Τετράγωνο :

Το Τετράγωνο είναι μία από τις Βασικές Όψεις. Θεωρείται όψη υπερβολής διότι δείχνει τις δυσκολίες μέσα από τις οποίες εξελισσόμαστε. Παράγεται από την διαίρεση του κύκλου 360ο με τον αριθμό 4. Το αποτέλεσμα είναι 90ο . Οι Ζωδιακές περιοχές που απέχουν μεταξύ τους 90ο βρίσκονται σε τετραγωνική θέση. Αυτές οι Ζωδιακές περιοχές είναι όσες έχουν την ίδια ποιότητα.

 

Τρίτος Οίκος :

Ο Τρίτος Οίκος είναι ο οίκος του Ωροσκοπίου ο οποίος εμπεριέχει τα επικοινωνιακά μας εργαλεία. Συνδέεται κοσμικά με τον Πλανήτη Ερμή και τη Ζωδιακή Περιοχή των Διδύμων.

 

Τοξότης :

Ο Τοξότης είναι Αστερισμός αλλά αποτελεί και την ένατη Ζωδιακή περιοχή. Το σύμβολό του είναι ένα Τόξο με ένα βέλος και υπονοεί την πνευματική εξέλιξη. Συνδέεται κοσμικά με τον Πλανήτη Δία και τον ένατο οίκο.

 

Τρίγωνο :

Το Τρίγωνο είναι μία από τις Βασικές όψεις. Θεωρείται ευνοϊκή όψη διότι δείχνει την ευκολία και παράγεται από τη διαίρεση του κύκλου 360ο με τον αριθμό 3. Το αποτέλεσμα είναι 120ο οπότε οι ζωδιακές περιοχές που απέχουν 120ο μεταξύ τους βρίσκονται σε τριγωνική σχέση. Αυτές οι Ζωδιακές περιοχές έχουν την ίδια φύση. Δηλαδή οι Ζωδιακές περιοχές του Νερού μεταξύ τους παράγουν Τρίγωνο. Το ίδιο συμβαίνει και για τις περιοχές της Γης, του Αέρα και της Φωτιάς. 

 

Τριπλότητα :

Κάθε Ζωδιακή Περιοχή ανήκει σε μια κατηγορία «ποιότητας» και μια κατηγορία «στοιχείων». Όταν οι Ζωδιακές περιοχές ανήκουν στην ίδια κατηγορία «στοιχείων» τότε λέμε πως ανήκουν στην ίδια Τριπλότητα. Οι κατηγορίες «στοιχείων» που δημιουργούν Τριπλότητες είναι :

 1. ·         Φωτιά
 2. ·         Νερό
 3. ·         Γη
 4. ·         Αέρας

 

Τροπικός Ζωδιακός :

Ο Τροπικός Ζωδιακός δεν πρέπει να συγχέεται με τον Αστρικό Ζωδιακό. Στον Αστρικό Ζωδιακό υπάρχουν οι Αστερισμοί σαν πραγματικά σώματα. Στον Τροπικό Ζωδιακό δεν υπάρχουν Αστερισμοί σαν σώματα αλλά μόνο σαν σύμβολα. Ο τροπικός Ζωδιακός είναι καθαρά γήινη μέτρηση και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια. Η μέτρησή της πρώτης Ζωδιακής Περιοχής του Κριού ξεκινάει πάντα την στιγμή της Εαρινής ισημερίας. Οι Ζωδιακές Περιοχές έχουν 30ο μοίρες η κάθε μία και χρησιμοποιείται ευρέως στην Αστρολογική ερμηνεία. Στα Αστρολογικά Προγράμματα τον βρίσκουμε σαν επιλογή με το όνομα Tropical.

 


Yod

Το Yod ή αλλιώς Δάχτυλος Θεού, είναι ένα αστρολογικό σχήμα το οποίο αποτελείται από δύο όψεις 150ο με την προϋπόθεση πως  ο πλανήτης της Κορυφής είναι ελαφρύτερος από τους πλανήτες της Βάσης.

 

Υάδες :

Οι Υάδες είναι ένα αστρικό σμήνος το οποίο ανήκει στον Αστερισμό του Ταύρου.

 


Φάσεις Σελήνης :

Σαν Φάση Σελήνης ορίζεται η θέση της σε σχέση με τον Ήλιο.

 1.   Νέα Σελήνη  
 2.   Ημισέληνος
 3.   Αύξον Πρώτο Τέταρτο
 4.   Αύξουσα Κυρτή Σελήνη 
 5.   Πανσέληνος
 6.   Φθίνουσα Κυρτή Σελήνη
 7.   Φθίνον τελευταίο Τέταρτο
 8.   Βαλσαμική Σελήνη


Φλεγματικός :

Σαν φλεγματική ιδιοσυγκρασία ορίζεται αυτή που συνδέεται με τις Ζωδιακές Περιοχές του Νερού.

 

Φωτιά :

Η Φωτιά είναι στοιχείο των Ζωδιακών Περιοχών του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη.

 


Ψυχολογική Αστρολογία :

Σύμφωνα με την Ψυχολογική Αστρολογία η ερμηνεία ενός γενέθλιου Χάρτη γίνεται για να βρεθούν οι ικανότητες ενός ατόμου, ώστε να τις χρησιμοποιήσει σαν εργαλεία για να ζήσει πιο αρμονικά με τον εαυτό του. Οι Αστρολόγοι που εξασκούν την Ψυχολογική Αστρολογία θεωρούν την Αστρολογία σαν εργαλείο εξέλιξης και όχι Πρόβλεψης. 

  


Ωροσκόπιο :

Σαν Ωροσκόπιο ορίζεται ένας Αστρολογικός χάρτης ο οποίος δημιουργείται για μια συγκεκριμένη στιγμή σε συγκεκριμένο τόπο.

Το γενέθλιο Ωροσκόπιο είναι ο αστρολογικός χάρτης την στιγμή της γέννησης σε συγκεκριμένη πόλη.

 

Ωροσκόπος :

Σαν Ωροσκόπος ορίζεται η Ανατολή του Ωροσκοπίου. Αποτελεί την ακμή του πρώτου οίκου και θεωρείται πολύ σημαντική η Ζωδιακή περιοχή που βρίσκεται καθώς και ο Πλανήτης που την Κυβερνά. Είναι λάθος να πιστεύει ο κόσμος πως αλλάζει Ζώδιο μετά τα 30 και πως γίνεται από το Ζώδιο του Ήλιου το Ζώδιο του Ωροσκόπου. Κάθε Ζωδιακή περιοχή ανάλογα με τον Πλανήτη ή το Σημείο που βρίσκεται σε αυτήν , ερμηνεύεται ανάλογα και κατέχει μια σημαντική θέση στον Αστρολογικό Χάρτη για τον δικό της λόγο.

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου