Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Αστρολογικό Λεξικό (γράμμα Ε)Από την Ελίνα Βατικιώτη
Εαρινή Ισημερία :
Εαρινή Ισημερία ονομάζεται  ένα σημείο στην ετήσια τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο, στο οποίο η πολική κλίση είναι σε ορθή γωνία με τη γραμμή που δημιουργείται μεταξύ της Γης και του Ήλιου. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε τη συγκεκριμένη στιγμή ίσες σε διάστημα την ημέρα και τη νύχτα. Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της, συμβαίνει κάθε Άνοιξη στις 21 Μαρτίου. Ο Ήλιος τη στιγμή της εαρινής Ισημερίας βρίσκεται στη 0 μοίρα του Κριού και θεωρείται το Αστρολογικό ξεκίνημα του κύκλου της Ζωής.

Έβδομος Οίκος :
Ο έβδομος οίκος εμπεριέχει τους συντρόφους, τους συνεργάτες και τους ανταγωνιστές. Κοσμικά συνδέεται με την Ζωδιακή Περιοχή του Ζυγού και τον Πλανήτη Αφροδίτη.

Εγώ :
Το «εγώ» προσδιορίζει την περιοχή που βρίσκεται ο Ωροσκόπος, ενώ το «Εγώ» αναφέρεται στον Ήλιο.

Εκλειπτική :
Εκλειπτική ονομάζεται η φαινομενική πορεία του Ήλιου σε σχέση με τη Γη. Λαμβάνουμε πάντα υπ’ όψη μας πως όλα υπολογίζονται βάση του γεωκεντρικού συστήματος.

Επιλεκτική Αστρολογία :
Επιλεκτική ονομάζεται η αστρολογική εργασία που γίνεται για να επιλέξουμε την καλύτερη ημέρα και ώρα, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια νέα δραστηριότητα.

Έκλειψη Ηλίου :
Έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια μια Νέας Σελήνης, η Γη ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο και τη Σελήνη. Το αποτέλεσμα είναι η Σελήνη να μπει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα φυσικό εμπόδιο στις ακτίνες του Ήλιου ως προς τη Γη.

Έκλειψη Σελήνης :
Έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια μια Πανσελήνου, η Γη ευθυγραμμίζεται με τη Σελήνη και τον Ήλιο. Το αποτέλεσμα είναι η Γη να μπει ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό εμπόδιο στις ακτίνες του Ήλιου ως προς τη Σελήνη.

Έκτος Οίκος :
Ο έκτος οίκος εμπεριέχει τις καθημερινές μας συνήθειες, τα ζωάκια παραγωγής αγαθών , καθώς και μια πληθώρα άλλων πραγμάτων που δεν είναι δυνατό να αναφερθούν εδώ. Κοσμικά συνδέεται με τη Ζωδιακή Περιοχή της Παρθένου και τους Πλανήτες Ερμή και Χείρωνα.

Εμπεριεχόμενο Ζώδιο :
Σαν εμπεριεχόμενη Ζωδιακή περιοχή νοείται εκείνη που βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε έναν οίκο, δίχως να υπάρχει ακμή οίκου σε αυτή τη Ζωδιακή περιοχή. Εμπεριέχεται δηλαδή μέσα στον οίκο χωρίς καμιά παρουσία σε ακμή οίκου.

Εμπεριεχόμενος Πλανήτης :
Εμπεριεχόμενος ονομάζεται ο Πλανήτης ο οποίος βρίσκεται σε εμπεριεχόμενη Ζωδιακή Περιοχή.

Ενάμισι Τετράγωνο :
Η όψη ενάμισι Τετράγωνο θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας. Δημιουργείται όταν οι πλανήτες απέχουν μεταξύ τους 135 μοίρες. Η όψη υπονοεί νοητική κόπωση και η ανοχή της δεν ξεπερνά την 1 μοίρα.

Ένατος Οίκος :
Ο ένατος Οίκος εμπεριέχει τις ανώτερες σπουδές, τα ταξίδια και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στον τουρισμό και στις νοητικές ή φυσικές μετακινήσεις. Κοσμικά συνδέεται με την Ζωδιακή περιοχή του Τοξότη και τον Πλανήτη Δία.

Ενδέκατος Οίκος :
Ο ενδέκατος οίκος εμπεριέχει τους φίλους και τις ελπίδες μας. Κοσμικά συνδέεται με την Ζωδιακή Περιοχή του Υδροχόου και τον Πλανήτη Ουρανό.

Εξάγωνο :
Εξάγωνο ονομάζεται η όψη 60 μοιρών που σχηματίζουν μεταξύ τους δύο πλανήτες. Θεωρείται όψη της ευκαιρίας και η ανοχή της δεν ξεπερνά τις 4 μοίρες.

Έξαρση :
Έξαρση ονομάζεται η  τοποθέτηση κάποιου πλανήτη  σε Ζωδιακή Περιοχή , η οποία  θα τον παροτρύνει  να εκφράσει έντονα το δυναμικό του. Παράδειγμα ο Ήλιος βρίσκεται σε έξαρση στην Ζωδιακή περιοχή του Κριού.

Εξορία :
Εξορία ενός πλανήτη ονομάζεται η θέση αδυναμίας.

Εξωτερικοί Πλανήτες :
Εξωτερικοί ορίζονται οι πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται έξω από την από την τροχιά της Γης και έχουν αέρια σύσταση . Αυτοί είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.

Εποχή
Η Μεγάλη Εποχή ή Έτος έχει να κάνει με την μετάπτωση του άξονα της Γης. Η Γη  χρειάζεται 26.000 χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιστροφή και επαναφορά των πόλων. Αυτό το διάστημα των 26.000 χρόνων υποδιαιρείται σε 12 τμήματα τα οποία ονομάζονται Εποχές και διαρκούν περίπου 2.160 χρόνια.  Κατά την διάρκεια αυτής της κίνησης το Σημείο της Εαρινής Ισημερίας μετακινείται σε σχέση με τους αστερισμούς, υποδηλώνοντας την ανάλογη Μεγάλη Εποχή του Πλανήτη. Εδώ και αρκετά χρόνια βρισκόμαστε στα τέλη της Μεγάλης Εποχής των Ιχθύων και τείνουμε να εισέλθουμε στην Μεγάλη Εποχή του Υδροχόου. Επειδή τα όρια των αστερισμών είναι ασαφή, δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση.

Ερμής :
Ο Ερμής ήταν μυθολογική θεότητα και είναι πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος. Αστρολογικά ανήκει στους προσωπικούς πλανήτες και συμβολίζει τον τρόπο επικοινωνίας.

Εσωτερικοί Πλανήτες :
Εσωτερικοί ονομάζονται οι πλανήτες που έχουν βραχώδη σύσταση και αυτοί είναι : ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης.

Ευνοϊκές  Όψεις :
Σαν ευνοϊκές (αρμονικές)  όψεις ορίζονται εκείνες  οι οποίες προδιαθέτουν σε μια ευκολία εκπλήρωσης. Αυτές οι όψεις είναι το τρίγωνο και το εξάγωνο, ενώ η σύνοδος θεωρείται ευνοϊκή ανάλογα με τους Πλανήτες και τη Ζωδιακή τους περιοχή.

Ευνοϊκοί Πλανήτες :
Ευνοϊκοί θεωρούνται οι πλανήτες οι οποίοι έχουν να κάνουν με την χαρά και την τύχη. Αυτοί οι πλανήτες είναι ο Δίας και η Αφροδίτη. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως πως όλοι οι πλανήτες έχουν ένα αίτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα αν υπάρξει σωστή διαχείριση.  

Εφημερίδες (Αστρολογικές)
Οι Αστρολογικές Εφημερίδες είναι βιβλία στα οποία καταγράφονται οι καθημερινές κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης και όλων των πλανητών με ακρίβεια ταχύτητας. Ήταν απαραίτητο εργαλείο για την κατάστρωση ενός χειρόγραφου χάρτη. Η χρήση αστρολογικών προγραμμάτων έχει μειώσει την αναζήτηση των στοιχείων μέσα από τις εφημερίδες.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Αστρολογικό Λεξικό (γράμμα Α έως Δ )Από την Ελίνα Βατικιώτη


Α

Αδυναμία :
Σαν Αδυναμία ενός πλανήτη, ορίζουμε τη ζωδιακή θέση που βρίσκεται απέναντι από τη θέση που Κυβερνά ο πλανήτης. Έτσι π.χ ο Άρης κυβερνά το Ζώδιο του Κριού, άρα σε αδυναμία βρίσκεται στον Ζυγό.

Άγονα Ζώδια :
Σαν άγονα Ζώδια αναφέρονται οι Ζωδιακές Περιοχές που ανήκουν στους Διδύμους, τον Λέοντα και την Παρθένο.

Αέρινα Ζώδια :
Οι Ζωδιακές περιοχές οι οποίες έχουν τη φύση του Αέρα είναι των Διδύμων, του Ζυγού και του Υδροχόου.

Αιγόκερως :
Ο Αιγόκερως είναι Αστερισμός, αλλά αποτελεί και τη δέκατη στη σειρά Ζωδιακή περιοχή. Το σύμβολό του είναι ένας τράγος και υπονοεί την ανάγκη για ανοδική πορεία.

Ακμή Οίκου : 
Ακμή Οίκου ονομάζεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο οίκων. Το ενεργειακό δυναμικό της ακμής θεωρείται πως είναι το πιο ισχυρό.

Αμοιβαία Υποδοχή :
Αμοιβαία Υποδοχή συμβαίνει μεταξύ δύο πλανητών. Για να συμβεί πρέπει ο ένας πλανήτης να βρίσκεται στη ζωδιακή περιοχή που Κυβερνά ο άλλος. Παράδειγμα : Σελήνη στη Παρθένο και Ερμής στον Καρκίνο.

Ανάδρομος Πλανήτης :
Ανάδρομος πλανήτης ονομάζεται αυτός που φαινομενικά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινούνται οι πλανήτες πάνω στην εκλειπτική.

Ανάλυση και Σύνθεση Αστρολογικού Χάρτη :
Ονομάζεται η εργασία που κάνει ο Αστρολόγος για να μπορέσει να καταλήξει σε ορθή ερμηνεία ενός προσωπικού αστρολογικού Χάρτη. Από τη μία δηλαδή αναλύει κάθε πλανήτη σε ζώδιο και θέση, ενώ μετά από την ανάλυση, χρειάζεται να Συνθέσει τις πληροφορίες που πήρε ώστε να καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα. Η Σύνθεση του Αστρολογικού Χάρτη θεωρείται η πιο δύσκολη Αστρολογική Εργασία.

Ανατολή :
Σαν Ανατολή ορίζεται ο Ωροσκόπος, ο οποίος υποδηλώνει τον Ορίζοντα. Την στιγμή που Ανατέλλει ο Ήλιος από τον Ορίζοντα, ο Ήλιος και ο Ωροσκόπος βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση.

Ανθρώπινα Ζώδια :
Σαν Ανθρώπινα Ζώδια ορίζονται οι Ζωδιακές Περιοχές οι οποίες συμβολίζονται με ανθρώπινη μορφή. Αυτές είναι των Διδύμων, της Παρθένου και του Υδροχόου.

Ανοχή :
Ανοχή ονομάζεται το όριο απόστασης (σε μοίρες ) μεταξύ δύο πλανητών ώστε να δημιουργείται μεταξύ τους όψη.

Αντίθεση :
Αντίθεση ονομάζεται η όψη που δημιουργούν μεταξύ τους δύο πλανήτες, όταν ο ένας βρίσκεται απέναντι από τον άλλον και σε απόσταση 180μοιρών.

Αντισκιά :
Αντισκιά της θέσης ενός πλανήτη θεωρείται το σημείο σε  ζωδιακή θέση και μοίρα, που δημιουργεί μαζί με την πραγματική θέση του πλανήτη, μεσοδιάστημα στην 0 μοίρα του Αιγόκερω ή του Καρκίνου. (Το τόξο που λαμβάνουμε υπ όψη μας είναι πάντα το μικρότερο και η 0 μοίρα ονομάζεται αστρολογικά πρώτη μοίρα). Αστρολογικά υπονοεί το παρασκήνιο.

Αποκλίνουσα όψη 
Αποκλίνουσα όψη ονομάζεται η όψη δύο πλανητών όταν αφού έχει ολοκληρωθεί η όψη,  ο πιο γρήγορος πλανήτης αποχωρίζεται από τον πιο αργό.

Αργοί πλανήτες :
Οι πλανήτες από τον Κρόνο και μετά δηλαδή Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας, ονομάζονται αργοί, λόγω της αργής κίνησης που έχουν γύρω από τον Ήλιο.

Άρης 
Ο Άρης ήταν μυθολογική θεότητα και είναι πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος. Ονομάζεται και "κόκκινος πλανήτης" λόγω του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει. Ανήκει στους λεγόμενους προσωπικούς πλανήτες και συμβολίζει τους τρόπους διεκδίκησης.

Αρμονικές Όψεις :
Σαν αρμονικές ορίζονται οι όψεις οι οποίες προδιαθέτουν σε μια ευκολία εκπλήρωσης. Αυτές οι όψεις είναι το τρίγωνο και το εξάγωνο, ενώ η σύνοδος θεωρείται αρμονική ανάλογα με τους Πλανήτες και τη Ζωδιακή τους περιοχή.

Αρσενικά Ζώδια :
Αρσενικά Ζώδια ονομάζονται αυτά που παρουσιάζουν εξώστρεφα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός - Λέοντας - Τοξότης ) και του Αέρα (Δίδυμοι - Ζυγός - Υδροχόος ).

Αστερισμός : 
Αστερισμός ονομάζεται μια ομάδα αστεριών τα οποία είναι φαινομενικά ενωμένα μεταξύ τους . Αυτή η ένωση παράγει εικόνες οι οποίες είναι ορατές σε εμάς και χρησιμεύουν για την ευκολότερη διαίρεση του ουρανού και αναγνώριση συγκεκριμένων αστεριών.
  
Αστρολογία :
Η αστρολογία είναι η τέχνη που μελετά τις σχέσεις ανάμεσα στις κινήσεις  των πλανητών και στα γήινα συμβάντα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε κοσμικό. Η Αστρολογική γνώση απαρτίζεται από διάφορους τομείς. 
Η άποψη μου είναι πως είναι μοιρολατρικό να πιστεύει ο κόσμος πως η Αστρολογία είναι μόνο εργαλείο πρόβλεψης. Η αυτοβελτίωση ενός ανθρώπου μέσα από την αυτογνωσία, μπορεί να τον οδηγήσει πάνω από οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Αστρολόγος :
Αστρολόγος ονομάζεται ο άνθρωπος που έχει μελετήσει την τέχνη της Αστρολογίας και είναι σε θέση να ερμηνεύσει έναν γενέθλιο αστρολογικό χάρτη, βάση της γνώσης που έχει λάβει. Για να την εξασκήσει σαν επάγγελμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αστρολογική γνώση,  ήθος και αντικειμενικότητα. 

Ατομικότητα : 
Ατομικότητα ονομάζεται η τέχνη της ομαδοποίησης πολλών διαφορετικών λειτουργιών οι οποίες είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους, δεν απομονώνονται και δεν διαιρούνται.  Σε ένα Ωροσκόπιο η Ατομικότητα συμβολίζεται με τον Ήλιο. 

Αφήλιο :
Αφήλιο ονομάζεται το πιο μακρινό σημείο της τροχιάς ενός πλανήτη  από τον Ήλιο. Το αφήλιο της Γης πραγματοποιείται κοντά στις 4 Ιουλίου κάθε χρονιάς. Είναι η ημέρα που η Γη βρίσκεται στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο.

Αφροδίτη
Η Αφροδίτη ήταν μυθολογική θεότητα και είναι πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος. Ονομάζεται και "Πούλια", "Αυγερινός" και "Εωσφόρος" . Ανήκει στους προσωπικούς πλανήτες και συμβολίζει τους τρόπους που εκφράζουμε τα συναισθήματα αγάπης.

Άφωνα Ζώδια :
Σαν Άφωνα Ζώδια ορίζονται τα Ζώδια της τριπλότητας του Νερού, δηλαδή ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθύες. (ονομάζονται έτσι προφανώς διότι δεν ορίζεται η έννοια τους από τη λογική - τον λόγο - τη φωνή ).

Aurora Borealis ( Βόρειο σέλας ) :
Σέλας ονομάζεται ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στην ανώτερη ατμόσφαιρα της γης και συμβαίνει κυρίως στους πόλους. Θεωρείται σπάνιο φαινόμενο για τις χώρες της Μεσογείου. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στους πόλους τόσο πιο ορατό είναι. Ο ουράνιος θόλος γεμίζει με φωτεινά χρώματα και σχέδια τα οποία δεν αφήνουν κανένα ανθρώπινο πλάσμα ανεπηρέαστο στη μαγεία του.

Β

Βορράς :
Ο Βορράς ενός Ωροσκοπίου βρίσκεται στην ακμή του τετάρτου Οίκου και όχι στην ακμή του Μεσουρανήματος. Οπτικά μας ξεγελά ο Αστρολογικός Χάρτης έχοντας υπόψη μας πως ο Βορράς βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όπως κοιτάμε την υδρόγειο. Αυτό είναι σωστό, με τη διαφορά πως σε αυτή την περίπτωση η Ανατολή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Βασιλίσκος :
Το όνομα Βασιλίσκος σημαίνει "Μικρός Βασιλιάς", είναι το πιο φωτεινό αστέρι του αστερισμού του Λέοντα. Στην αρχαιότητα τον θεωρούσαν έναν από τους 4 φρουρούς των Ουράνιων Μυστικών. Αστρολογικά τον γνωρίζουμε και με το όνομα Regulus..

Γ

Γαλαξιακό Κέντρο :
Γαλαξιακό κέντρο είναι το κέντρο βαρύτητας, γύρω από το οποίο κινείται ο Ήλιος. Αστρολογικά το κέντρο αυτό θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στις τελευταίες μοίρες του Τοξότη.

Γαλαξίας :
Η λέξη "Γαλαξίας" προέρχεται από τη λέξη "γάλα" λόγω του ανοιχτόχρωμου γαλακτώδους χρώματος του. Αστρονομικά διευκρινίζεται σαν μια ομάδα αστεριών που συνδέονται μεταξύ τους. Μυθολογικά λέγεται πως προήλθε από το γάλα της Ήρας.

Γαλιλαίος Γαλιλέι :
Ο Γαλιλαίος ήταν Ιταλός μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος και φιλόσοφος μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα. Ανακάλυψε τα φεγγάρια του Δία, τα δαχτυλίδια του Κρόνου και κατέγραψε τις φάσεις της Αφροδίτης υποστηρίζοντας την ηλιοκεντρική θεωρία. Έχει μείνει ιστορική η φράση του «Και όμως γυρίζει».


Γενέθλιος Χάρτης :
Σαν γενέθλιος Χάρτης ορίζεται μια συγκεκριμένη στιγμή σε τόπο και χρόνο. Αυτή η στιγμή καταγράφεται με κέντρο το σημείο της γέννησης της πάνω στη Γη. Ο χάρτης καταστρώνεται με κέντρο τη Γη καθώς αναπαριστά τις ακριβής θέσεις των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης τη δεδομένη στιγμή. Είναι μια υποθετική "φωτογραφία" της ουράνιας σφαίρας που απαθανατίζει τη συγκεκριμένη στιγμή.

Γεωγραφικό Μήκος :
Γεωγραφικό Μήκος ορίζεται η απόσταση ενός σημείου Ανατολικά ή Δυτικά του Γκρίνουϊτς.

Γεωγραφικό Πλάτος :
Γεωγραφικό Πλάτος ορίζεται η απόσταση ενός σημείου Βόρεια ή Νότια του Γκρίνουϊτς.

Γεωκεντρικό Σύστημα :
Σαν γεωκεντρικό σύστημα ή μοντέλο, αστρολογικά ορίζεται το σύστημα του Πτολεμαίου. Σύμφωνα με αυτό η Γη θεωρείται το κέντρο και οι θέσεις των πλανητών ορίζονται ανάλογα πάντα με τη Γη. Αυτό το μοντέλο έχει υιοθετηθεί για την Αστρολογική Ερμηνεία, διότι η προσέγγιση γίνεται ανάλογα με τον χρόνο και τον τόπο γέννησης ενός ανθρώπου πάνω στη Γη. Η αστρολογία ενδιαφέρεται για τις πλανητικές σχέσεις που δημιουργούνται σύμφωνα με το σημείο γέννησης και όχι σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο σημείο στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Γη :
Γη ονομάζεται ο πλανήτης στον οποίο ζούμε και σε έναν αστρολογικό χάρτη λαμβάνει τη κεντρική θέση. Πάνω σε αυτή τη κεντρική θέση προσαρμόζονται οι θέσεις των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης, ανάλογα με τις αστρονομικές μετρήσεις της ταχύτητας και της θέσης που βρίσκονται μέσα στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Γήινα Ζώδια :
Οι Ζωδιακές περιοχές οι οποίες έχουν τη φύση της γης είναι του Ταύρου, της Παρθένου και του Αιγόκερω.

Γόνιμα Ζώδια :
Σαν γόνιμα ζώδια ορίζονται οι Ζωδιακές Περιοχές της τριπλότητας του Νερού, δηλαδή του Καρκίνου, του Σκορπιού και των Ιχθύων.

Γωνιακός Πλανήτης :
Σαν Γωνιακός πλανήτης ορίζεται κάθε πλανήτης ο οποίος βρίσκεται μέσα σε έναν γωνιακό οίκο ή απέχει 5 μοίρες πριν από την ακμή ενός γωνιακού οίκου.

Γωνιακοί Οίκοι :
Σαν γωνιακούς οίκους ορίζουμε τους τέσσερεις οίκους που βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα Ανατολή - Δύση - Βορρά - Νότο. Αυτοί οι οίκοι είναι οι : Πρώτος - Έβδομος - Τέταρτος - Δέκατος.

Δ

Δεκανοί : 
Το όνομά τους παράγεται από τη λέξη "δέκα" και υποδηλώνει δέκα μοίρες κάθε Ζωδιακής περιοχής. Κάθε Ζωδιακή Περιοχή αποτελείται από 30 μοίρες. Κάθε 10 μοίρες τις ονομάζουμε Δεκανό. Οπότε κάθε Ζώδιο έχει 3 Δεκανούς.  Στην πραγματικότητα οι Δεκανοί αναφέρονται σε 36 μικρές ομάδες αστεριών που ανατέλλουν διαδοχικά στον Ορίζοντα.

Δέκατος Οίκος :
Ο Δέκατος οίκος ενός Ωροσκοπίου εμπεριέχει την κοινωνική καταξίωση και αναγνώριση. Κοσμικά συνδέεται με τον Πλανήτη Κρόνο και τη Ζωδιακή Περιοχή του Αιγόκερω.

Δεσμοί :
Όταν η τροχιά κάποιου πλανήτη τέμνει την εκλειπτική δημιουργούνται οι Δεσμοί. Δεσμοί δημιουργούνται για όλους τους πλανήτες, αλλά οι πιο γνωστοί είναι οι Δεσμοί της Σελήνης. Για τα Νότια πλάτη έχουμε τους Νότιους Δεσμούς και για τα Βόρεια πλάτη τους Βόρειους.

Δεσπότης Πλανήτης :
Δεσπότης Πλανήτης μέσα σε ένα Ωροσκόπιο, ονομάζεται ο πλανήτης που βρίσκεται στη Ζωδιακή Περιοχή που Κυβερνά. Έτσι για παράδειγμα αν σε ένα Ωροσκόπιο η Σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο, θεωρείται Δεσπότης Πλανήτης του Ωροσκοπίου.

Δευτερεύον Προοδευτικό Ωροσκόπιο
Τα Δευτερεύοντα Προοδευτικά αποτελούν μια μέθοδο πρόβλεψης γεγονότων για έναν γενέθλιο χάρτη. Ο Δευτερεύον Προοδευτικός Χάρτης αποτελεί έναν υποθετικό χάρτη πάνω στον οποίο τα ουράνια σώματα (πλανήτες- Φώτα) κινούνται με ταχύτητα μιας μοίρας κάθε χρόνο.

Δεύτερος Οίκος :
Ο οίκος του Ωροσκοπίου που εμπεριέχει την οικονομική και συναισθηματική ασφάλεια. Κοσμικά συνδέεται με τον πλανήτη Αφροδίτη και τη Ζωδιακή Περιοχή του Ταύρου.

Διάβαση Πλανήτη :
Σαν διάβαση πλανήτη ορίζουμε τη διέλευση ενός πλανήτη ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, έτσι ώστε να φαίνεται σαν μια κηλίδα πάνω στον ηλιακό δίσκο. Είναι κάποιου τύπου έκλειψη που αφορά όμως πλανήτη και όχι τη Σελήνη.

Διάδοχοι Οίκοι :
Διάδοχοι Οίκοι ονομάζονται οι οίκοι που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στους γωνιακούς. Έτσι λοιπόν διάδοχοι οίκοι είναι οι 2ος , 5ος, 8ος και 11ος.

Διάμετρος :
Σαν Διάμετρος ορίζεται η όψη της αντίθεσης η οποία είναι 180 μοίρες.

Δίας :
Ο Δίας ήταν μυθολογική θεότητα και το όνομά του έχει δοθεί στον μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος. Αστρολογικά είναι συνδεδεμένος με την τύχη, την ευημερία, την αφθονία και την υπερβολή.

Διέλευση :
Σαν Διέλευση ορίζεται η θέση των πλανητών στο " Εδώ και Τώρα ". Λαμβάνοντας αυτή τη θέση της κάθε Διέλευσης βγάζουμε συμπεράσματα για τη δεδομένη στιγμή. Παράλληλα όμως μπορούμε να τοποθετήσουμε τη θέση του " Εδώ και Τώρα" πάνω σε έναν γενέθλιο χάρτη. Έτσι για παράδειγμα λέμε έχουμε Διέλευση της Αφροδίτης από τον Ζυγό.

Δίδυμοι :
Οι Δίδυμοι είναι Αστερισμός αλλά αποτελούν και την τρίτη στη σειρά Ζωδιακή Περιοχή. Το σύμβολό τους είναι δύο παιδάκια ή έφηβοι και υπονοούν την δυαδικότητα του εγκεφάλου καθώς και τις πληροφορίες που επεξεργάζεται.

Διπλά - Δίσωμα Ζώδια :
Αρχικά ο όρος αναφερόταν στις Ζωδιακές Περιοχές του Μεταβλητού Σταυρού δηλαδή Διδύμων - Τοξότη - Παρθένου και Ιχθύων. Στην πραγματικότητα όμως αναφέρεται μόνο σε αυτά που έχουν σύμβολο μια δυαδικότητα δηλαδή των Διδύμων και των Ιχθύων.

Διόρθωση Ωροσκοπίου :
Η διόρθωση Ωροσκοπίου είναι ίσως η πιο δύσκολη και χρονοβόρα αστρολογική εργασία. Βάση συγκεκριμένων γεγονότων του παρελθόντος ο Αστρολόγος καλείται να διορθώσει την ώρα γέννησης ενός γενέθλιου ωροσκοπίου. Χρειάζονται τουλάχιστον 10 γεγονότα διαφορετικής φύσης, τα οποία εφαρμόζονται με όλες τις μεθόδους πρόβλεψης πάνω στον γενέθλιο χάρτη.

Δυσαρμονικές Όψεις :
Σαν Δυσαρμονικές Όψεις ορίζονται εκείνες που υπονοούν δυσκολία εκπλήρωσης με αποδοτικό τρόπο. Τέτοιες όψεις θεωρούνται η Αντίθεση, το Τετράγωνο, η Σύνοδος (ανάλογα με τους Πλανήτες που τη σχηματίζουν), η Χιαστί , το Ημι -τετράγωνο και το Ενάμισι Τετράγωνο.

Δύση :
Δύση Ωροσκοπίου ονομάζεται η ακμή του 7ου οίκου, η οποία βρίσκεται στη διάμετρο του Ωροσκόπου και μας δείχνει τον ορίζοντα της δύσης του Ήλιου.

Δωδέκατος Οίκος :
Ο Δωδέκατος Οίκος εμπεριέχει την απομόνωση και την σύνδεση με το συλλογικό ασυνείδητο. Συνδέεται κοσμικά με τον Πλανήτη Ποσειδώνα και την Ζωδιακή περιοχή των Ιχθύων.

Γράμμα Ε

Γράμματα Ζ-Θ

Το ερωτικό Τραγούδι των ΖωδίωνΑπό την Κατερίνα Σουτλόγλου

Το ξέρετε πως η λέξη "Ζώδιο" σημαίνει "Οδός ζωής" ?
Ποιος έζησε χωρίς τον έρωτα?
Ποιος ένιωσε απόλυτη χαρά ή θλίψη, χωρίς την παρουσία του ?

Στην Ελλάδα, επιμένουμε να τραγουδάμε τον έρωτα σαν "την οδό της ζωής". Παντού και πάντα. 
Ο καθένας με τον τρόπο του και με την ιδιαίτερη φύση του, ταξιδεύουμε γνωρίζοντας τον εαυτό μας, μέσα από το ερωτικό παιγνίδι. 
Το συναίσθημα και η λογική ζευγαρώνουν πάνω στο σώμα, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε μονιάζουν, ανοίγοντας δρόμο, δίνοντας νόημα στη ζωή.

Εμποτισμένοι με την ιδιαίτερη δόνηση των ζωδιακών περιοχών,  δοκιμάζουμε διάφορες γεύσεις από το  αθάνατο νερό της ζωής. Ας κάνουμε μαζί ένα μικρό ταξίδι σε ορισμένες ιδιαίτερες στιγμές του ερωτικού παιγνιδιού, σταθμεύοντας για λίγο σε κάθε ζώδιο.

Ο Κριός βιώνει τον έρωτα σαν μάχη, μετατρέπεται σε ήρωα που θα υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα και θα καταφέρει το ακατόρθωτο. Κατακτητής και νικητής, βρίσκεται εκεί όπου πάντα θα υπάρχει ένας ανταγωνιστής, έτσι ώστε να χρειαστεί να δώσει παλέψει μάχη και να κερδίσει, στα μάτια του αγαπημένου προσώπου. Χιούμορ, θάρρος και πρόκληση συνδυάζονται εκρηκτικά, αλλά και επικίνδυνα, μιας και είναι ικανός να καταστρέψει με μια κίνηση ότι κουράστηκε να πετύχει. Κατακτήστε τον, αφήνοντάς τον να σας κυνηγά, σε δρόμο στρωμένο με δυσκολίες.    


Ο Ταύρος συγκλονίζεται από αισθήσεις, μουσικές, χρώματα, γεύσεις, αναζητώντας μία μνήμη αιώνια, μια διαρκή ανάκληση, που κρατά ζωντανή την ερωτική επιθυμία, μέσα σε ακραία συναισθήματα. Δεν είναι μόνο οπαδός του "ο έρωτας περνάει απ' το στομάχι", αλλά ενδιαφέρεται επιπροσθέτως και για το "περιτύλιγμα", προσθέτοντας στο τραπέζι μια όμορφη ατμόσφαιρα, με την κατάλληλη διακόσμηση.


Οι Δίδυμοι, αιώνια διχασμένοι οι ίδιοι, αναζητούν στον έρωτα, την συγκολλητική ουσία, που θα τους ολοκληρώσει παντοτινά  Αιώνια παιδιά, παίζουν συνεχώς το "παιγνίδι με τις λέξεις και με τα νοήματα", αξιοποιώντας με ευφυία την επικοινωνία και την πράξη. Αρκετές φορές παρασύρονται από την ταχύτητα του νου τους, φτάνοντας σε περιοχές ασυνεννοησίας με τον άλλο, και χάνοντας την κατάλληλη στιγμή της ερωτικής συνάντησης. Προτιμήστε να τους αφήνετε να μιλούν εκείνοι, κι εσείς φροντίστε για . . . τα υπόλοιπα.


Ο Καρκίνος, τρυφερός και οικείος, ζει τα καθημερινά και τα απλά, κι ο έρωτας πλάθεται πάνω τους, ζυμώνεται μαζί τους  κάθε στιγμή. Η γλώσσα του σώματος είναι κυρίαρχη στο ερωτικό παιγνίδι. Βλέμματα, αγγίγματα, σιωπές, σιγανά επιφωνήματα δημιουργούν όλη εκείνη την κατάλληλη ατμόσφαιρα που προηγείται του ζευγαρώματος. Η ερωτική ζωή τους αμφισβητεί αυτό που λέγεται ότι "ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα". Γι αυτούς, ο έρωτας είναι διαρκής καθημερινός, οικείος και απλός. 


Ο Λέων συνεχώς ερωτοτροπεί, γνήσιος εκφραστής του ερωτικού παιγνιδιού και του φλερτ, όμως βιώνει στιγμές απίστευτης ομορφιάς, όταν ερωτεύεται, εξυψώνοντας το αγαπημένο πρόσωπο στις περιοχές του θεϊκού κάλλους. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και συνάμα και  αδιαφορίας, συναντιόνται συχνά σ' αυτά τα άτομα, που τους αρέσει να τους θαυμάζουν και να τους ακολουθούν. Αν μπορείτε να ανεχτείτε την υπερηφάνεια και, μερικές φορές την αλαζονεία τους, θα ζήσετε μαζί τους υπέροχες ερωτικές στιγμές, που αγγίζουν τα όρια της ποίησης.

Η Παρθένος συναισθηματικά εσωστρεφής, με δυσκολία ερωτικής έκφρασης, επιφυλακτική και ντροπαλή, βαδίζει αυτή την ατραπό με σημειολογικές νύξεις, βιώνοντας απόγνωση και απελπισία, κάτω από τον φόβο της εγκατάλειψης. Εκφραστής της διαρκούς προσπάθειας, με συνεχείς βελτιώσεις, και χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη παρατηρητικότητα που την διακρίνει, θα πετύχει να σας γίνει απαραίτητη με τις υποδείξεις της, μιας και γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε κάθε φορά.


Ο Ζυγός, όταν ζευγαρώσει, απευθύνει όλα τα ερωτικά όπλα και ικανότητές του, ώστε να κρατά τον σύντροφό του σε διαρκή ερωτική διάθεση, στοχεύοντας και κατορθώνοντας, σχεδόν πάντα, να είναι αυτός το επιθυμητό και αγαπημένο πρόσωπο για πάντα. Η ωραιοπάθεια και ο ναρκισσισμός, που τον χαρακτηρίζουν, παρ' ότι ελαττώματα, μετατρέπονται σε άριστα όπλα, στο ερωτικό παιγνίδι, μιας και πετυχαίνουν να διατηρούν την ερωτική φαντασίωση ενεργή και δραστήρια.


Ο Σκορπιός, μετατρέπει το ερωτικό παιγνίδι, σε ταξίδι στα άδυτα της ψυχής, βαθιά ανικανοποίητος, παρά της επιφανειακές επιτυχίες, ζώντας πλέρια τον έρωτα των αισθήσεων και αναζητώντας, πολλές φορές μάταια, τον έρωτα της ψυχής. Δημιουργεί απίθανα και όλο και πιο σύνθετα σενάρια, που έχουν σκοπό να δοκιμάζουν την αντοχή στον πόνο, μιας και τρέφεται από αυτόν. Η παρουσία και η απουσία του, ο λόγος και η πράξη του, είναι ενταγμένα στο παιγνίδι των αντιδράσεων, και κοντά του ανακαλύπτετε τα όρια σας.


Ο Τοξότης, άμεσος, επιπόλαιος και χωρίς ενδοιασμούς, ζει το κάθε τι στο παρόν, παίζοντας διαρκώς, αναγνωρίζοντας στον έρωτα το δάσκαλο της ζωής, και τη ζωή σαν ένα ατέλειωτο ταξίδι εικόνων και παραστάσεων, αισθήσεων και συναισθημάτων, αυτοσχεδιασμού και γεγονότων. Αφήστε τον να σας ταξιδέψει, είναι σίγουρο πως θα περάσετε υπέροχα και ανεπανάληπτα. Η ερωτική φιλία είναι από τα αγαπημένα παιγνίδια του.


Ο Αιγόκερως, σκληρός εξωτερικά και τρυφερός από μέσα, βιώνει μοναχικά, μιας και είναι ευάλωτος στην απόρριψη. Δύσκολα εμπλέκεται στο ερωτικό παιγνίδι, κι όταν αυτό συμβεί, τότε μένει εκεί πάντα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αψηφώντας κάθε συνέπεια. Παρ' ότι δεν επιτρέπει στον εαυτό του τις ερωτικές διαχυτικότητες σε δημόσιο χώρο, εμφανίζεται εντελώς διαφορετικά σε συνθήκες απομόνωσης και ασφαλούς ιδιωτικού χώρου. Όλη η προσπάθεια στο ερωτικό παιγνίδι εξαντλείται στον να καταφέρει να βρεθεί μόνος με το άτομο που επιθυμεί. Όταν είστε έτοιμοι, δώστε του την ικανοποίηση ότι το πέτυχε. 


Ο Υδροχόος, αδέσμευτος και αμφισβητίας των αισθήσεων, ζητά και δίνει αποδείξεις της αγάπης του, μέσα από διαρκείς ανατροπές, ακολουθώντας τον έρωτα της επανάστασης και του διαφορετικού. Ερωτεύεται σε εποχές μεγάλων αλλαγών της ζωής του, και χρησιμοποιεί την δύναμη του έρωτα για να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές. Κατά τα άλλα είναι ερωτικά αδιάφορος, μετατρέποντας το παιγνίδι σε διανοητική άσκηση, έχοντας μεγάλη προτίμηση στις νοητικές ανατροπές.Οι Ιχθύες, ο ρομαντικός ταξιδευτής του ζωδιακού, ο ιππότης του ιδανικού έρωτα, και επομένως του απραγματοποίητου, που, όμως, βρίσκει μέσα του μύριες ικανοποιήσεις, όλες χίμαιρες ανέφικτες και υπερβατικές, κλείνει τον κύκλο με την τρυφερότητα και τη συμπάθεια που διακρίνουν της ερωτικές του εκδηλώσεις. Η ασάφεια στο ερωτικό ζητούμενο, τα υπονοούμενα, μετατρέπουν το άτομο σε αόρατο ερωτικά, και το εξωθούν, από τη μια να εξιδανικεύει κι απ’ την άλλη να απομυθοποιεί, ανάγοντας τον έρωτα σε κατάσταση όπου ο άνθρωπος ενώνεται με το σύμπαν.

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Τι είναι η Συναστρία ?


Η Συναστρία είναι σύνθετη λέξη και παράγεται από τις λέξεις "Συν + Άστρο".

Όταν αναφερόμαστε στη Συναστρία εννοούμε τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων Ωροσκοπίων.
Οι πιο γνωστές Τεχνικές Συναστρίας που ακολουθεί ένας αστρολόγος είναι οι ακόλουθες :


  Συνδυασμός των όψεων των πλανητών μεταξύ των δύο Ωροσκοπίων.
  Η οικοθεσία μεταξύ των δύο Ωροσκοπίων.
  Συνδυαστικό Ωροσκόπιο - Composite relationship - Το μεσοδιάστημα του Χρόνου.
  Συνδυαστικό Μεσοδιαστήματος - Composite Midpoints - Μεσοδιάστημα Πλανητών.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο Composite είναι πως 
το Midpoints χρησιμοποιείται περισσότερο για ερμηνεία της σχέσης, 
ενώ το Relationship χρησιμοποιείται και σαν εργαλείο πρόβλεψης.


Η Συναστρία είναι μια Αστρολογική εργασία, η οποία έχει σαν σκοπό της να επεξηγήσει τη σχέση των ατόμων. 
Μέσα από μια Συναστρία ο αστρολόγος μπορεί να διακρίνει τη βάση της σχέσης και να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τους εσωτερικούς λόγους που τους δένουν μεταξύ τους.

Ο πιο βασικός κανόνας για να καταστρωθεί ο Αστρολογικός Χάρτης μιας Συναστρίας 
είναι να υφίσταται ήδη η σχέση.

Η ηθική απαγόρευση στο να κάνει ο αστρολόγος Συναστρία μιας υποθετικής ή φανταστικής σχέσης, έγκειται στο ότι η υπηρεσία του Αστρολόγου είναι καθαρά συμβουλευτική, οπότε είναι και άκυρη η συμβουλή του σε κάτι ανύπαρκτο.


Κείμενο : Ελίνα Βατικιώτη 
Τι είναι Αστρολογία ?Η λέξη Αστρολογία παράγεται από τις λέξεις Άστρο + λόγος

Η αστρολογία είναι η τέχνη που μελετά τις σχέσεις ανάμεσα στις κινήσεις  των πλανητών και στα γήινα συμβάντα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε κοσμικό.


Μάλλον γεννήθηκε στην κεντρική Ασία, ήταν όμως ήδη γνωστή στους Χαλδαίους γύρω 
στο 5000 π.Χ. και μετά εξαπλώθηκε στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.

Γνωστή είναι επίσης και η ινδική, όπως και η κινέζικη αστρολογία.

Η παρατήρηση του έναστρου ουρανού, από την αρχαιότητα γοήτευε τους ανθρώπους.

Αμέτρητοι μύθοι  δημιουργήθηκαν από την ανθρώπινη φαντασία, σε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να εξηγήσει ο κάτοικος της Γης, την προέλευση, την πορεία και τον τελικό προορισμό του.

Οι μύθοι αυτοί είναι όμως άμεσα συνδεδεμένοι με την ανθρώπινη φύση….

Στον ουρανό συναντιούνται η επιστήμη ( αστρονομία ), 
η θρησκεία ( το άστρο των Χριστουγέννων ) και η φιλοσοφία ( αστρολογία ).

Το λαμπερό άστρο των Χριστουγέννων, που λέγεται πως ήταν η Σύνοδος  Δία – Κρόνου
η οποία
ανήγγειλε  ένα λαμπρό Γεγονός και ιδιαίτερο για την εξελικτική πορεία των ανθρώπων .

Το ότι  οδήγησε τους Μάγους στο θείο βρέφος…
Υπονοεί  την δυνατότητα να από συμβολίσουμε τα σημάδια, (πλανήτες) ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό προορισμό μας….


Κείμενο : Ελίνα Βατικιώτη